Ympäristö

Meidän kaikkien tulee huolehtia ympäristöstämme, jotta kaikilla olisi mahdollisuus elää tällä planeetalle vielä huomennakin. Toimintatapamme mukaisesti olemme mahdollisimman harmoniassa ympäristön ja teknologian kanssa. Minimoimme ympäristövaikutukset samalla, kun tarjoamme asiakkaillemme hyödyllisiä tuotteita ja palveluita.

Toimintatapamme

Ympäristöongelmia voi ratkoa luotettavasti vain, jos saamme luotettavaa tietoa ympäristön tilasta sekä tarkkoja mittaustuloksia sekä analyysejä. Pyrimme vähentämään päästöjä, jätteitä ja hiilijalanjälkeä koko tuotteen elinkaaren ajalta. Käytämme vähemmän raaka-aineita ja energiaa tuotannossa, logistiikassa ja järjestelmien käytössä. Käytämme enemmän kierrätysmateriaaleja ja kierrätämme. Tehokas toiminta ja pienemmät pakkauskoot tehostavat logistiikkaa ja säästävät sekä aikaa että rahaa, jolloin myös taloudellinen tehokkuus paranee.

Globaali ympäristönhallinta

Yhtiöllemme on myönnetty ISO 14001 -sertifikaatti ympäristöasioiden hoitamisesta kussakin tuotteen elinkaaren vaiheessa - alkaen raaka-aineiden ja komponenttien valinnasta, tuotekehityksessä, tuotannossa, jakelussa, käytössä, huollossa ja hävittämisessä.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Hiilidioksidipäästöillä (CO2) uskotaan olevan keskeinen rooli ilmaston lämpenemisessä. Näiden päästöjen vähentäminen on merkittävä tavoite maailmanlaajuisessa ympäristönsuojelussa. Tavoitteen saavuttamiseksi Konica Minolta on vähentänyt tuotteiden energiankulutusta merkittävästi. Yksi esimerkki energiankulutusta pienentävistä innovaatiosta on uusi induktiokuumennusteknologia värin kiinnitysyksikössä uusimmissa värijärjestelmissä: ineo+.

Ympäristönsuojelutoimet käytännössä

  • Kierrätyssuunnittelu kaikille komponenteille
  • zero waste eli jätteettömyyden periaate eri toimipaikoilla ja tehtaille
    Tarvikkeiden toimittajien ja valmistajien arviointi perustuu  ympäristönäkökohtiin
  • Maailman laajuiset sertifioinnit: ISO 14001 ja ISO 9000
  • Palkittu Energy Star -merkillä
  • Myönnetty Blue Angel -merkki
  • Tarvikkeiden kierrätyksestä voit lukea lisää täältä