Personal Scan

Kätevä skannattujen dokumenttien jakelu

Takaisin

Kätevä skannattujen dokumenttien jakelu*

Yrityksissä, joissa dokumentteja sähköistetään ja lähetetään paljon eri kohteisiin, esimerkiksi logistiikkayritykset, yksinkertainen ratkaisu skannattujen dokumenttien jakeluun on ensiarvoisen tärkeä. Loppujen lopuksi jokainen askel joka voidaan automatisoida säästää aikaa, vähentää virheitä ja parantaa toimintojen tehokkuutta.

Tehokkain ratkaisu on tietenkin sellainen, joka voidaan toteuttaa suoraan monitoimijärjestelmältä.

Personal Scan on juuri tällainen ratkaisu. Tämä pieni, palvelinpohjainen sovellus mahdollistaa dokumenttien skannauksen suoraan valittuun kohteeseen Active Directory -tilin mukaisesti omaan sähköpostiin tai kotihakemistoon. Toimenpide on yksinkertainen eikä vaadi tietojen manuaalista syöttämistä käyttöpaneelilta. Paperidokumenttien mutkaton digitalisointi, skannausasetusten keskitetty määritys ja sovelluksen edullinen hinta tekevät siitä tärkeän työkalun, kun organisaatio tehostaa paperitonta työnkulkuaan. Edut ovat ilmeiset, kun dokumentit voidaan skannata ja lähettää vastaanottajalle ilman riskiä syöttövirheistä, koska jokainen osoite on valittavissa suoraan osoitekirjasta. Muita etuja ovat hyvä vastine rahoille ja helppokäyttöisyys.

Kuvaus

Personal Scan on pieni sovellus, jonka avulla voit lähettää skannattuja dokumentteja nopeasti ja helposti mihin tahansa Windows Active Directory lueteltuun kohteeseen. Monitoimijärjestelmässä tulee olla OpenAPI-tuki. Onnistuneen tunnistautumisen jälkeen laitteelle, voit käyttää Windows Active Directory:n osoitekirjaa ja hakemistoja.

Edut käyttäjille

  • Kätevä skannaus ja dokumenttien jakelu
  • Virheiden vähentäminen: osoitteita ei tarvitse syöttää manuaalisesti
  • Ajansäästö: kaikilla käyttäjillä on pääsy heidän oma osoitekirjaan ja hakemistoihin

Käyttäjät eivät ole ainoita, jotka hyötyvät Personal Scan -sovelluksesta. Tämä palvelinpohjainen sovellus tarjoaa myös verkon ylläpitäjille useita etuja yksinkertainen asennuksen ja huollon lisäksi.

Edut ylläpitäjille

  • Aikaa säästyy keskitetyllä käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinnalla. Ylläpitäjät määrittelevät, mihin hakemistoihin käyttäjät pääsevät. Osoitekirjoja voi päivittää helposti ja tehokkaasti Active Directory:n kautta.
  • Skannausasetuksissa määritellään skannattavien tiedostojen tiedostotyyppi, erottelukyky ja sallitaanko väriskannaus vai vain mustavalkoiset skannaukset. Näillä asetuksilla ylläpitäjät pystyvät pitämään tiedostojen koot tarpeeksi pieninä, jotta tallennustila ei ylity. 

* onnistuu kaikilla OpenAPI-tuen omaavilla ineo-laitteilla